Post

Visualizzazione dei post da Maggio, 2016

Premieră în Lombardia: Placă în memoria soldaţilor români deţinuţi la Pizzighetone

Immagine
Mare succes pentru ceremonia de sâmbătă 21 mai de la Pizzighettone în memoria soldaţilor transilvăneni deţinuţi pe timpul Primului Război Mondial în localitatea din provincia Cremona. Aşa cum prevedea programul dorit de Dl. Marco Baratto, coordonator al Grupului de Lucru italo-român pentru celebrarea Marelui Război şi Unificării României la Consulatul general al României, dimineaţa a început la cimitirul din localitate unde preotul din Pizzighettone a spus o rugăciune în memoria căzuţilor îngropaţi, iar după acest moment religios s-a procedat la ţinerea unui minut de reculegere şi s-a depus o coroană de flori. La finalul ceremoniei religioase, autorităţile prezente s-au dus la Muzeul delle Mura (Muzeul Zidurilor) din Pizzighettone pentru inaugurarea expoziţiei "Românii şi Marele Război". Expoziţia a fost îngrijită de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Venezia, de Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti, de Arhiva Naţională a României şi de Un…

Comemorarea eroilor din Primul Război Mondial la Pizzighettone și dezvelirea unei plăci comemorative dedicată memoriei soldaților transilvăneni decedați în lagărul de prizonieri din localitate

Immagine
Seria de manifestări dedicate Centenarului Primului Război Mondial, a continuat cu un amplu eveniment organizat, la 21 mai ac., în localitatea Pizzighettone, Lombardia, unde a avut loc comemorarea a patru soldați transilvăneni luați prizonieri de armata italiană în 1917, decedați în lagărul din localitate. Manifestarea a fost deschisă la cimitirul local unde preotul paroh a oficiat o slujbă de comemorare. S-a păstrat un moment de reculegere în amintirea militarilor  ale căror rămășițe pământești se află în osuarul eroilor din prima conflagrație mondială. Reprezentantul CGR Milano, consulul George Miloșan, a depus o coroană de flori. Partea a doua a evenimentului s-a desfășurat în incinta fortificațiilor medievale ale orașului unde a fost amenajată expoziția de fotografii ,, Românii și Marele Război’’care, în 2014, a avut vernisajul la  Palatul Cusani din Milano. Istoricul  Gianfranco Gambarelli , autor al mai multor monografii dedicate istoriei orașului și lagărului înființat în 1915, …

Grande successo per la Commemorazione dei soldati transilvani a Pizzighettone‏

Immagine
Grande successo per la cerimonia di Sabato 21 a Pizzighettone in ricordo dei soldati transilvani detenuti durante la Grande Guerra nella cittadina in provincia di Cremona. Come previsto dal programma voluto dal Dottor Marco Baratto, Coordinatore del Gruppo di Lavoro italo romeno per le celebrazioni della Grande Guerra e l'Unità Nazionale della Romania presso il Consolato Generale di Romania. La mattinata ha avuto inizio presso il cimitero cittadino dove il parroco di Pizzighettone ha recitato una preghiera in suffragio dei caduti sepolti, dopo questo momento religioso si è proceduto ad osservare un minuto di silenzio e a deporre una corona d'alloro. Al termine della cerimonia religiosa le autorità presenti si sono recate presso il Museo delle Mura di Pizzighettone per inaugurare la mostra "I romeni e la Grande Guerra". La mostra è stata curata da’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, del Museo Nazionale di Storia della Romania di Bucarest, dell…

Zi dedicată relațiilor româno-italiene la Melegnano

Immagine
Castelul din localitatea Melegnano a găzduit un moment în premieră, dedicat istoriei comune dintre popoarele român și italian. A fost evocată personalitatea lui Vasile Alecsandri care a descris în versurile sale eroismul italienilor în bătăliile de la Palestro, Magenta și Solferino. O altă figură comemorată a fost a generalului din armata austriacă Boer Berivoi, originar din Transilvania dintr-o familie de români din Făgăraș, care a decedat în urma bătăliei din 8 iunie 1859 de la Melegnano, prezentat în cronicile timpului ca un strateg militar de excepție. Un itinerar istoric a fost prezentat de profesorul Marco Baratto care la finalul expunerii extrem de documentate a oferit o plantă primăriei din Melegnano, simbol al rădăcinilor și dezvoltării relațiilor româno-italiene. Consulul general George Bologan a prezentat importanța aprofundării istoriei comune, evenimente similare fiind acțiuni practice în beneficiul cunoașterii reciproce, a consolidării relațiilor bilaterale la nivelul ter…

Aiuto concreto ai bambini degli Orfanotrofi di Sibiu

L'iniziativa è stata promosso e condotta da Marco Baratto del Rotary Club Milano Brivio Sforza Borromeno in accordo con il Rotary Club di Sibiu. Non solo cultura ma vera e propria solidarietà, per aiutare le fasce più deboli della società. Da due anni Marco Baratto che è anche socio onorario del Rotary Sibiu , porta avanti una serie di iniziative tra i due club, come naturale prosecuzione in ambito rotariano nel consolidare i  vincoli di amicizia tra Italia e Romania Negli ultimi anni sotto la presidenza di Massimo Codari , prima e di Stefano Marelli ora si sono intensificati i rapporti tra il club del sud Milano e la quello di Sibiu , sempre sotto la regia e il coordinamento di Marco Baratto che anche come rotariano ha a cuore i rapporti tra Italia e Romania. Il Rotary Sibiu ha donato circa 500 libri in lingua romena da destinare alla sezione di pediatria dell'Ospedale di Vizzolo Predabissi . Ora è stata la volta degli italiani realizzare un progetto a favore della città di …